Výstavy mačiek - Občianske združenie chovateľov mačiek - Bratislava 5


Naša účasť na výstavách


Národný víťaz 2013


V našej ZO máme naozaj výstavne úspešné mačky, čo potvrdzuje aj vyhodnotenie súťaže Národný víťaz za rok 2013. Tento prestížny titul, ktorý je uvedený aj v rodokmeni, pred menom mačky, získali z našej ZO hneď 3 mačky : GIC Chantal of Jurrasic Park, SK- majiteľka H.Bobulová IP Lexus of Jurrasic Park, SK- majiteľka Kristína Miklošovičová Caspian's Equilibrium ,JW- majiteľka a chovateľka Lenka Beláková . Srdečná gratulácia

Poháre zo súťaži mačiek Narodný víťaz za rok 2013

Výstava mačiek - súťaž Národný víťaz Výstava mačiek - fotka z výstavy, ZO CHM BA-5 Ušľachtila mačka21.04.2014


Národný víťaz 2013

21.04.2014

Národný víťaz 20131

Strana 1 / 1