Veterinárni lekári a naše skúsenosti s nimi...


VetPoint veterinárna nemocnica

MVDr. Pavol Valašek


Poskytujeme pre Vás komplexné služby v najvyššej hodnote a bez kompromisov.

Neustále sa usilujeme preto napredovať, rozvíjame naše vedomosti a zručnosti a tieto vkladáme do našich služieb. Aby sme tieto ciele dosiahli, špecializujú sa jednotliví lekári našej nemocnice na konkrétne medicínske odbory.

Veterinárna klinika - VetPoint veterinárna nemocnica - MVDr.Pavol Valašek


meno: Pavol Valašek  
email: vetpoint@vetpoint.sk  
tel.: +421 948 029 674  
tel.: +421 (2) 62 41 16 76  
www: http://www.vetpoint.sk/