Plemená mačiek v organizácii FIFe


Niektoré plemená chovajú aj naši členovia

Naša Základná organizácia chovateľov mačiek Bratislava 5 je členom nadnárodnej federácie chovateľov mačiek FIFe (Féderation International Féline, vo voľnom preklade Mačacia medzinárodná federácia).

Kým táto federácia uzná nové plemeno mačky a zaradí ho do svojho zoznamu, najprv dlho skúma, či je dané novovzniknuté plemeno životaschopné, či je jeho genofond stabilný, alebo či má dané plemeno dobré povahové vlastnosti. Mnohokrát trvá aj roky, kým FIFe dané plemeno zaradí do zoznamu svojich uznaných plemien.

Plemená uznané FIFe k dnešnému dňu nájdete v zozname vľavo. Pri každom plemene je stručný popis plemena mačky čiastočne vychádzajúci zo štandardu daného plemena určeného FIFe, no hlavne napísaný tak, aby vedel dané plemeno od ostatných odlíšiť aj lajk.

Ak niektoré plemeno svoj popis ešte nemá, tak sa na ňom pracuje a bude doplnený čo najskôr.