P R I H L Á Š K A

Občianske združenie chovateľov mačiek
Ušľachtila mačka


  Vaše údaje
 priezvisko:  meno:  titul:
   dátum narodenia:
 číslo telefónu:  e-mail adresa:

Meno, priezvisko, číslo telefónu a email musia byť vyplnené,
inak nebude možné vás kontaktovať a overiť niektoré skutočnosti
  Bydlisko
 ulica, č.domu:
 mesto, obec:
 PSČ:
 
  Info o mačkách
 chované plemeno (plemená):
 
  Kontrólna otázka
Napíšte slovne názov 6(-ho) dňa v poradí (prvý je pondelok):
 Prihláška je záväzná.
Bude akceptovaná až po uhradení členského príspevku.

Číslo účtu: 16573591/5200
IBAN: SK96 5200 0000 0000 1657 3591


Členský príspevok: 20,00€


Občianske združenie chovateľov mačiek - Ušľachtilá mačka